Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Specjalista

lek. stom. Teresa Dulińska

Ab­sol­went­ka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia ukończyła w 1995r na kierunku le­kar­sko­-sto­ma­to­lo­gicz­nym. W 1999r uzyskała tytuł spe­cja­li­sty sto­ma­to­lo­gii ogólnej, a w 2009r ukończyła Curiculum Im­plan­to­lo­gii PSI,DGOI,ICOI. Nieu­stan­nie poszerza swoją wiedzę i umie­jęt­no­ści w zakresie protetyki, en­do­don­cji oraz im­plan­to­lo­gii, na licznych kursach, kon­gre­sach i kon­fe­ren­cjach naukowych. Jej pasją jest sto­ma­to­lo­gia mi­ni­mal­nie inwazyjna, która przy nie­wiel­kich stratach tkanek własnych pozwala osiągnąć doskonałe efekty es­te­tycz­ne i czyn­no­ścio­we.


Specjalizacje:

  • Specjalista stomatologii ogólnej

Zabiegi:

  • protetyka
  • en­do­don­cja
  • im­plan­to­lo­gia
  • sto­ma­to­lo­gia mi­ni­mal­nie inwazyjna

Ukończone szkoły:

  • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Certyfikaty:

  • Curiculum Im­plan­to­lo­gii PSI,DGOI,ICOI.
Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 11277 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen