Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Specjalista

dr n. med. Oskar Armata

Endodoncja mikroskopowa. Absolwent wydziału Lekarskiego, oddział Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po ukończeniu studiów rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich prowadzi zajęcia przedkliniczne i kliniczne ze stomatologii zachowawczej oraz wykłady dla studentów polskich i anglojęzycznych. W 2016 roku ukończył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2017 r. po obronie rozprawy doktorskiej pt.: „Wykorzystanie przekrojów tomografii wiązki stożkowej w diagnozowaniu złamań korzeni zębów. Badania in vitro.” Jest autorem i współautorem recenzowanych artykułów w fachowym piśmiennictwie. Członek PTS oraz uczestnik wielu konferencji i zjazdów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.


Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 11433 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen