Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Specjalista

dr n. med. Marcin Gonciarz

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziału Lekarskiego II. W trakcie studiów stypendysta Rektora i członek Rady Wydziału. Autor kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach medycznych z zakresu profilaktyki, stomatologii zachowawczej, chirurgii szczękowej i chirurgii stomatologicznej. Odbył kilkumiesięczny staż w Wielkiej Brytanii. Ukończył szkolenie specjalizacyjne w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Poznaniu i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczy Kliniki Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Uzyskał tytuł Doktora nauk medycznych na podstawie publicznej obrony rozprawy doktorskiej pt. „Morfometryczna, ortopedyczna analiza wysokości kości części zębodołowej żuchwy - badanie radiologiczne” Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Twarzowo-Szczękowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.


Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 11435 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen