Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Specjalista

mgr. Małgorzata Terela

Logopedia. Magister pedagogiki, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pacjentami. Prowadzi również ćwiczenia z zakresu emisji głosu i techniki mowy oraz ćwiczenia wspomagające leczenie ortodontyczne (współpraca z lekarzem ortodontą). Jako praktykujący terapeuta mowy zajmuje się: profilaktyką logopedyczną i stymulacją rozwoju mowy; terapią opóźnionego rozwoju mowy o różnej etiologii (uszkodzenia, opóźnione dojrzewanie układu nerwowego, niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, MPD, zespół Downa, niedosłuch itd.); terapią zaburzeń mowy (dyzartia, afazja, jąkanie) i głosu (dysfonia); terapią wad wymowy (m.in. sygmatyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna i inne); terapią zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Systematycznie doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu terapii logopedycznej i pedagogicznej. Prywatnie lubi górskie wycieczki, dobrą muzykę i literaturę.


Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 11433 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen