Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Specjalista

dr n. med. Łukasz Pawlak

Zaburzenia narządu żucia. W 2000 roku ukończył studia wyższe w zakresie stomatologii w Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2000-2001 odbył staż podyplomowy w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi. W 2002 roku rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, przedstawiając rozprawę doktorską pod tytułem „Bóle głowy typu napięciowego u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia”. Obecnie jest asystentem w Zakładzie Stomatologii Ogólnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Ćwiczenia ze studentami prowadzi od 2002 roku. Opracował założenia i wprowadził przedmiot „Fizjoterapia w stomatologii”. Opublikował 18 artykułów oraz aktywnie uczestniczył w 25 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Obecnie wraz z zespołem prowadzi badania nad diagnostyką bruksizmu oraz związkiem postawy ciała z dysfunkcjami w obrębie układu stomatognatycznego. Uczestniczył w wielu kursach podyplomowych głównie związanych z tematyką diagnostyki i leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia.


Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 11136 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen