Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Specjalista

lek. stom. Danuta Sorochan-Olszak

Uczyłam się w LO 1 w Zielonej Górze, gdzie zdałam maturę i w roku 1975 rozpoczęłam swoją przygodę z medycyną w Szczecinie, jako studentka Pomorskiej Akademii Medycznej. Uczyli mnie tacy mistrzowie jak profesorowie: Z. Jańczuk z stomatologii zachowawczej, J. Malinowski z chirurgii stomatologicznej czy S. Kowalik z chirurgii szczękowej. W 1980 r., gdy ukończyłam studia, zostałam skierowana do pracy, w przychodni przyzakładowej Falubazu w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, pod kierownictwem dra A. Jankowskiego w Zielonej Górze. Trzy lata później zdałam egzamin specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej pod opieką dra nauk medycznych St. Rajewskiego. W tym samym roku, czyli w 1983 r., otworzyłam swój pierwszy prywatny gabinet stomatologiczny przy ul. Wazów, a w 1986 przeniosłam go na ul. Lisię 49. W latach 2000-2008 byłam prezesem zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W tym czasie zorganizowaliśmy z zarządem PTS konkurs dla uczniów kl. I szkół podstawowych dot. promocji higieny i zdrowia jamy ustnej, który spotkał się z pozytywną reakcją dzieci, lokalnych mediów oraz uznaniem ówczesnego ordynariusza diecezji bpa A. Dyczkowskiego. Od roku 2005 aktywnie uczestniczę w pracach Okręgowej Izby Lekarskiej. Przez cały okres mojej pracy uczestniczę w kształceniu ustawicznym na kursach, wykładach i konferencjach, doskonaląc swoje umiejętności i poszerzając własną wiedzę, zgodnie z maksymą: "Człowiek uczy się przez całe życie". W 2006 roku wybrano mnie na przewodniczącą komisji stomatologicznej oraz na wiceprzewodniczącą Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, której funkcję pełnię już drugą kadencję. W mojej działalności społecznej na rzecz środowiska lekarskiego walczę o poprawę jakości pracy lekarzy oraz promocję zdrowia wśród pacjentów. W swoim gabinecie przez wiele lat prowadziłam kształcenie podyplomowe dla absolwentów stomatologii. W roku 2009 zostałam odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego.


Specjalizacje:

  • specjalista chirurgii stomatologicznej

Ukończone szkoły:

  • LO 1 w Zielonej Górze
  • Pomorska Akademia Medyczna
Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 11244 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen